Internet có phải mạng WAN không?

Hi there ! theo mình hiểu mạng WAN là mạng diện rộng của doanh nghiệp kết nối máy tính của các chi nhánh công ty ở nhiều quốc gia,khu vực nhưng có một số người nói mạng internet là 1 mạng WAN có đúng không ? nếu như vậy thì mạng WAN này không có người quản lý ! cảm ơn

LAN = Local Area Network
WAN = Wide Area Network
Có 1 cái nữa ít được đề cập, làm MAN (Metropolitan Area Network)

Mạng LAN là mạng nội bộ, như mạng trong nhà, trong trường, trong văn phòng
WAN thì rông hơn, như nguyên 1 thành phố, 1 quốc gia.
Cái mà bạn nói tới (Công ty có nhiều văn phòng, chi nhánh ở nhiều quốc gia), người ta thường sử dụng VPN ( Virtual Private Network)

  • Trong ví dụ đon giản, từ sau cái modem của bạn là LAN, từ trước cái modem của bạn là WAN
  • Ví dụ 2, những ngày đứt cáp, kết nối ra bên ngoài VN bị chậm, nhưng kết nối đến các máy chủ bên trong VN thì vẫn bình thường.
  • Ví dụ 3, TQ, Triều Tiên

Bạn google mấy cái định nghĩa để hiểu thêm nhe

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?