Hybrid App Development Frameworks nên chọn cái nào

Em đang định học 1 Hybrid Framework để có thể làm mấy cái App đơn giản cho đồ án(nhược điểm Hybrid em đã biết). Giờ trong Ionic, Phonegap, Onsen UI thì nên chọn cái nào ạ. Vì em không muốn học Angular nên không định chọn Ionic. Cần mọi người cho lời khuyên cái nào có thể học cái nào có thể ứng dụng cho việc làm luôn (ít cũng được)

Bạn có thể cho mình biết tạo sao bạn lại không thích học Angular được không?

Mình đang học React rồi bạn, học thêm Angular cũng mệt. Mình chọn Hybrid vì yêu cầu nhà trường, mà mình không muốn học xong qua môn rồi bỏ thấy phí lắm :slight_smile:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?