Hướng đi tiếp theo sau khi học html/css/js


(An Thinh) #1

Chào mọi người, em hiện là sinh viên năm 2 ngành an toàn thông tin nhưng có đam mê học web nên đã theo front-end. Kiến thức bây giờ của em có 3 thứ html+css+js, em có thể code được html+css để tạo ra các trang web cơ bản như: Tin tức, báo chí, phim… và kết hợp 1 chút hiệu ứng tương tác của javascript. Sau khi học và luyện tập nhiều lần thì em không biết học gì thêm và cứ dậm chân tại chỗ như v, xin các anh/chị đi trước chỉ giáo cho em hướng đi với. Em xin cám ơn nhiều.


(Khang Việt) #2

kiếm 1 framework học đi ( React , Angular, …) học xong , xin công ty phỏng vấn , rồi từ từ biết sẽ học gì .


(Tên Gì Cũng Được) #3

google
frontend roadmap
backend roadmap


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?