Hướng dẫn viết code remove tất cả giá trị trong mảng

xin chỉ giáo hướng dẫn cách viết code để remove tất cả các giá trị trong mảng ở ngôn ngữ c được không ạ . Xin cảm ơn ạ. em có một bài tập cho làm menu nhập mảng sắp xếp mảng và xóa giá trị đầu tiên và xóa toàn bộ mảng đã nhập như dưới hình. tất cả em đã làm được rồi riêng trường hợp xóa tất cả thì bí nên mạo muội xin giúp ạ !

Câu hỏi rất chung chung và còn trừu tượng nữa.

Thường người ta chỉ xóa một (vài) giá trị thôi.

2 Likes

Gán mảng cần xóa thành một mảng rỗng :slight_smile:

4 Likes

e đã edit lại cho rõ ràng hơn rồi ạ

Thì bạn ghi đè lên chính mảng đó trừ giá trị cần xóa.

2 Likes

là sao bạn mình có thử dung for ghi đè lên rồi mà ko đc bạn

Có thể hình dung như này: mảng đó bạn ghi hết ra trừ giá trị cần xóa, sau đó nhìn vào ghi đè lên mảng ban đầu, từng số một.
VD: 1 3 6 2 8 2 4
-> 1 3 6 8 4

2 Likes

Tìm và xóa 1, nhiều hoặc tất cả phần tử bằng giá trị cần tìm trong mảng.

Nếu bạn đã xóa được 1 giá trị thì các giá trị khác cũng tương tự. Chính xác thì lặp lại đúng như cách xóa 1 giá trị cho đến khi không còn giá trị nào bằng với giá trị cần xóa.

1 2 2 2 3 4 4 6 8 9 9 9

Tôi muối xóa giá trị 2: (ban đầu có 3 số 2)

  • Xóa 1 số 2 còn: 1 2 2 3 4 4 6 8 9 9 9 (2 số).
  • Xóa 1 số 2 còn: 1 2 3 4 4 6 8 9 9 9 (1 số).
  • Xóa 1 số 2 còn: 1 3 4 4 6 8 9 9 9 (0 số).
  • Hết số 2, ngừng xóa, còn 1 3 4 4 6 8 9 9 9.

Bạn có thấy 3 bước đầu chính là xóa 1 số không.
Nếu hiểu thì làm đi.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?