Hướng dẫn cách vẽ hình

c++

(Nguyễn Thị Hội) #1

Mọi người có thể giúp e tìm ý tưởng bài này được không, em mới học vòng lặp nên lớ ngớ lắm.


Viết chương trình tính n dấu căn
(Nam Nguyen) #2

Nếu n = 4 thì hình sẽ trông như thế nào?


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?