Hướng dẫn cách chạy website ASP.Net trên Localhost

Video hướng dẫn cách chạy một website bằng ASP.Net trên localhost
Trong video sẽ mô tả đầy đủ những công cụ cần thiết để và cách cấu hình để chạy được website.
Bàn nào chưa biết có thể tham khảo nhé!
Link video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=8Y7RlxeuGG0

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?