How Bill Gates remembers what he reads

Video này hay nên share với mọi người, Bill Gates có cách đọc sách rất hay. Mình tóm tắt thế này, để đọc “vô” được thì Bill cố gắng xây dựng một số kiến thức tổng quan về lĩnh vực đó. Sau đó khi đọc thêm kiến thức chuyên sâu thì Bill biết nên để kiến thức vào chỗ nào để dễ nhớ.

Và đọc là phải ghi chú, chỗ nào không hiểu/không biết/không đồng ý với người viết thì Bill note lại. Bill nói là không đồng ý còn mình thì thêm cái không hiểu, không biết vào.

Mọi người xem thử nhận xét nhé. Đang áp dụng cách đọc này, ví dụ đọc về react thì mình muốn biết tại sao lại sinh ra react? Lý do nào tự dưng lại phải chế ra React. Rồi muốn học Flux thì phải đọc tại sao React ngon rồi cuối cùng lại cần thêm Flux. Khi hiểu được lý do tại sao rồi thì nhìn cách implementation của React và Flux mình thấy cực dễ hiểu.

Bên cạnh đó mình ghi chú những kiến thức mình chưa biết hoặc nghi ngờ, hoặc ghi chú câu hỏi để về sau tự trả lời hoặc đi hỏi.

6 Likes

em cũng vừa xem video này hôm trước :smiley:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?