Hỏi về wifi trên kali linux?

tình hình là mình mới cài xong kali linux, nhưng không thấy cột sóng wifi đâu cả, vào setting - network cũng không thấy.
sau đok mình vào terminal gõ lệnh ifconfig -a thì nó hiện 2 card mạng: eth0 và lo
trước đok mình dùng ubuntu vẫn vào wifi bình thường
mình cài trên máy thật song song với win 10

mọi người có cách nào để kết nối wifi trên kali linux của mình được không? giúp mình với? cảm ơn nhiều! :slight_smile:

1 Like

Kali Linux được build trên Debian, nên nó không có driver cho Wifi của bạn trên đĩa, không phải như Ubuntu.
Bạn cứ cắm dây ethernet vô rồi chạy

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

trước thử coi. Nếu may mắn thì nó sẽ down wifi driver cho bạn luôn.

5 Likes

cảm ơn b! để mình thử xem

Kiểm tra xem kali có hỗ trợ wlan cho card máy bạn đạng dùng không. Kali được nâng cấp từ backtrack 5, nên cũng được hỗ trợ nhiều loại card hơn. Chứ trước đang còn là backtrack khá kén card

2 Likes

bạn hướng dãn mình kiểm tra với? cảm ơn!

bạn check danh sánh card mà kali hỗ trợ trên mạng ấy

1 Like

Bạn thử dòng lệnh tải driver wifi dưới đây xem sao

apt-get install linux-image-$(uname -r|sed 's,[^-]*-[^-]*-,,') linux-headers-$(uname -r|sed 's,[^-]*-[^-]*-,,') broadcom-sta-dkms
modprobe -r b44 b43 b43legacy ssb brcmsmac bcma
modprobe wl
4 Likes

cảm ơn b! để mình thử

$ mkdir tmp
$ cd tmp
$ git clone https://github.com/lwfinger/rtl8188eu.git
$ cd rtl8188eu
$ make all
$ sudo make install
$ sudo reboot
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?