Hỏi về vpn và mạng


(AlexT) #1

mình có 1 số câu hỏi về mạng như sau

  1. trên linux thì bạn có thể tạo 1 port foward để máy tính khác truy cập internet thông qua máy mình thông qua ssh, nói gọn lại là fake ip máy mình thành máy khác bằng ssh , cho mình hỏi có làm được điều tương tự với window không
  2. giả sử là câu 1 có thể làm được , mình có 1 trang web và trang này nó hạn chế 1 số IP mới được truy cập vào , bây giờ mình có 1 máy tính có ip có thể truy cập vào trang web này giờ mình muốn 1 máy nào đó khác có IP khác cũng có thể truy cập vào trang web này thông qua ssh được không, tóm gọn lại có 1 máy có IP có thể truy cập vào trang web giờ muốn các máy khác ở những nơi khác cũng truy cập vào trang web này nhờ vào cái máy có IP kia

(Tao Không Ngu.) #2

Hi AlexT.

  1. Có.
  2. Có.

P/S Bạn nên tìm hiểu về proxy.


(AlexT) #3

thanks bạn …


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?