Hỏi về thực tập ở fpt?

Em nghe nói xin thực tập ở fpt thì phải ký hợp đồng làm cho họ 1, 2 năm hả? Bác nào confirm với.

Đó là chương trình fresher, phải ký hợp đồng làm việc trong 1 khoảng thời gian, nếu nghỉ thì sẽ bị bắt đền bù

4 Likes

anh thực tập ở đó, không có vậy đâu em.

chương trình fresher mới làm hợp đồng.

2 Likes

Mình cảm ơn ạ.,

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?