Hỏi về thuật toán trung bình cộng

Ai giải thích giúp mình phương pháp tính này được không :
cho dãy a[1],a[2],…,a[n] , thay vì so sánh trung bình cộng của dãy với 1 số k nào đó , ta lấy tất cả các phần tử của dãy trừ cho k , rồi lấy tổng của các phần tử đó so sánh với 0 .
vd : so sánh TBC dãy 1,3,5 với 2 .
thay vì so sánh (1+3+5)/3=3 > 2
ta có thể làm (1-2)+(3-2)+(5-2)=3>0

  • Chỉ đơn giản là so sánh giá trị ở từng vị trí với k thôi :D.
  • Nên nếu = 0 thì TBC của dãy a = k,
  • Nếu > 0 thì TBC của dãy a > k
6 Likes
(a1 + a2 + ... + an)/n > k
(a1 + a2 + ... + an) > k*n
(a1 + a2 + ... + an) - k*n > 0
(a1 - n) + (a2 - n) + ... + (an - k) > 0

đây chỉ là kiến thức toán cơ bản, chẳng có gì gọi là thuật toán cả

6 Likes

em xin lỗi đã lạm dụng thuật ngữ “thuật toán” ạ , em mới giải mấy bài tập căn bản nên còn mơ hồ về kiến thức

2 Likes

e học lớp mấy rồi ^^

dạ lớp 11 , em mới tiếp cận với lập trình

bạn cần học cho chắc môn toán trước, có thể không phải là cực giỏi nhưng những thứ đơn giản như vậy thì phải nhanh nhạy, nếu không thì khó mà học tốt được giải thuật
và đừng có bài gì không giải được cũng đổ thừa do mới học lập trình nên không biết

6 Likes

em có thể tham khảo thêm về Toán tại đây nha:
https://www.khanacademy.org/math

P/s: hãy học Toán tốt sau đó luyện thêm tại đây :


chỉ cần ít thời gian mỗi ngày là nâng cao được kiến thức và quen tay :smiley:

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?