Hỏi về tên miền và địa chỉ IP

Cho mình hỏi các tên miền khác nhau có chung địa chỉ ip thì khi nhập địa chỉ ip thì nó sẽ truy cập tới trang web nào

Tùy vào cấu hình server

2 Likes

tức là tùy vào tên miền rồi nó sẽ trả về file html khác nhau đúng ko ạ?

Cậu nên đọc thêm về DNS để hiểu rõ bản chất.

Nói 1 cách ngắn gọn, IP là địa chỉ của 1 máy tính, domain name (hay tên miền) là 1 dạng nhãn human friendly (con người nhớ domain name dễ hơn là nhớ IP address).
Giả sử trên DNS server của cậu có các entry:

Khi cậu nhập domain name lên browser của cậu, sẽ có 1 bước phân giải, ở đó DNS sẽ đưa cho cậu IP tương ứng với domain name. Thực chất cậu gửi lời gọi HTTP tới địa chỉ IP 111.232.444.555, chứ không phải gửi lời gọi tới tên miền daynhauhoc.com hay hocnhauday.com.

Từ kiến thức trên, cậu có thể dễ dàng đưa ra kết luận khi nhập IP, nó sẽ tới đâu rồi :smile:

2 Likes

Bạn nghĩ bị ngược rồi, không phải nhập IP > chọn tên miền > truy cập web mà là nhập tên miền > có được IP > vào được web.
Khi kết nối tới web thì thực chất là kết nối tới server với IP (IP ở đâu thì cậu biết rồi), chứ không phải kết nối tới domain.
Ví dụ ở trên thì nhiều tên miền nhưng trỏ vào cùng 1 IP, thì sau cùng vẫn chỉ có 1 server với IP đó thôi.

3 Likes

@library @Vuio

Có vẻ như 2 bạn không hiểu ý bạn ấy hỏi rồi (hoặc do mình hiểu sai, vậy thì sorry nhé)

  • Bạn ấy có 1 “server”

  • Khi dung server này để chạy một web site, thì có 2 cách để truy cập vào web là dùng domain hoặc ip, chuyện này chẳng có gì để bàn

  • Khi chạy nhiều web với nhiều domain, ví dụ domain1.com trỏ vào web1, domain2.com trỏ vào web 2. Khi truy cập vào tên miền nào thì nó ra web tương ứng, cũng không có gì để bàn.

  • Vấn đề đặt ra là 2 thằng đó cùng server, truy cập web bằng domain thì nó ra web gì?

Mình xin đặt ra vấn đề tương tự thế này

Cả gia đình bạn A đều ở chung một địa chỉ nhà. Nhà đó có thể gọi là nhà bạn A
Khi gửi thư đến A, đến bố A, mẹ A, thì lá thư đều đến nhà đó, người nhận sẽ xem gửi cho ai mà nhận
Tuy nhiên bạn bỏ lá thư trước nhà mà không ghi người nhận thì lúc này có vài trường hợp có thể xảy

  • cả nhà thấy thư lạ không ai nhận
  • đại diện một người nhận

Trở lại với câu chuyện 1 server/ip nhưng phục vụ nhiều web khác nhau (không phải 1 web nhiều tên miền) thì khi truy cập bằng ip không qua tên miền thì ra web gì.
Câu trả lời là tùy vào cách người quản trị cấu hình. Địa chỉ tên miền không chỉ có chức năng giúp người dùng cuối dễ nhớ địa chỉ website và dns phân giải đến ip, mà server đích còn dùng nó để xử lý nữa. Còn xử lý gì thì tùy người quản trị cấu hình (default 1 web nào đó trong các web mà server phục vụ, reject, trỏ sang trang nào đó, hoặc không response luôn, bla bla… )

5 Likes

Này trên server cấu hình, e muốn thì tải apache về cấu hình thử, a nhớ xamp gì cũng có thể cấu hình được
Dùng apache thì cấu hình vitualhost.
Dùng nginx thì cấu hinh khác, giờ đa số dùng nginx làm proxy. muốn thử thì thử với nginx


Nói thì dễ, ngồi mò cũng mất khá thời gian đấy. domain + server + ssl cho wildcard domain.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?