Hỏi về tài liệu SRS

Em thấy khi mình thiết kế phần mềm có làm tài liệu SRS ngoài ra em còn thấy họ làm cả screen design,api design.Vậy cái screen,và api design đó có thuộc tài liệu SRS không ạ?

2 Likes

Cùng câu hỏi, mong được giải đáp ạ.

SRS (Software Requirement Specification) là tài liệu đặc tả requirement phần mềm. Đặc tả này thường làm rõ các yêu cầu mà phần mềm này cần đáp ứng (functional requirement và non-functional requirement).
Screen design và API design nhìn chung không nên được đặt vào bộ tài liệu SRS. Tuy nhiên, có những dự án đã có sẵn phần mềm, và chỉ yêu cầu cài đặt thêm screen mới/API mới, có thể tạm chấp nhận việc đặt 2 tài liệu design trên vào SRS (dù cá nhân tớ nghĩ là không nên. Design là ở phase khác phase requirement, nó nên được gọi là tài liệu thiết kế, và mọi người cần hiểu phase requirement gathering đã được thực hiện trước bởi nhóm khác rồi).

Hope it helps!

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?