Hỏi về số học modulo

math

(Nguyễn Mạnh) #1

Mình có một bài về modulo muốn hỏi mọi người ạ

i chạy từ 0 tới 21
result += x i % n
Biết được giá trị của a, result và n rồi, làm thế nào để tìm ra x ạ ?


(HK boy) #2

Kí hiệu ^ là mũ hay là xor vậy bạn?


(Nguyễn Mạnh) #3

mình đã sửa câu hỏi , ^ là mũ ạ


(HK boy) #4

Về cơ bản thì

Thế nên là nếu result = 22 % n thì x = 1, nếu không thì từ từ xét tiếp.

a là gì hả bạn?


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?