Hỏi về scrapy genspider

Tình hình em mới học về scrapy, em tạo 1 enviroment trên anaconda sau đó install scrapy, tạo project và genspider, lúc tạo genspider em chắc chắn đã gắn link vào nhưng đến khi mở file lên thì allowed_domains và start_urls nó tự cắt bớt đi thành ra em test scrap không ra như ý muốn. Em chạy view(response) thì nó ra đúng cái link em gắn vào genspider, em tự chạy bằng terminal thử từng cái theo kiểu response.xpath("////////") thì ok nhưng chạy theo kiểu scrapy crawl … thì lại ra sai, em không hiểu tại sao, em để ảnh ở dưới, mọi người giải đáp giúp em với !

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?