Hỏi về sách học nodejs

nodejs

(Stoppable Un) #1

em có học nodejs qua các video, kiến thức cũng chưa vững cho lắm (đọc doc thì nhiều quá ko chắt lọc được bằng sách), nên em muốn hỏi nên đọc cuốn sách nào để hiểu rõ hơn, và tiến xa hơn là phát triển sâu với nodejs. hiện tại trên mạng rất nhiều sách viết về nodejs, nên em muốn xin ý kiến mọi người! Giới thiệu cho em xin cuốn sách và cho em xin chút review về sách đó với!!!


(Zhang Jike) #2

Nodejs in action nhé


(Đào An) #3

Sách thì họ viết chi tiết nhưng ko sâu đâu, nên nếu theo tiêu chí của bạn thì m nghĩ ko có quyển nào phù hợp.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?