Hỏi về ngành Toán-Tin

  1. Mấy cô/chú cho cháu hỏi là cháu đang mơ hồ về ngành toán-tin và k biết nó có giống gì với cntt k ạ?
  2. Cháu nghe bảo ngành này học cực khó và đúng k ạ?
  3. Cháu có nên để nv2 toán tin k vì cháu sợ rớt cntt của KHTN
    Cảm ơn cô/chú nhiều ạ

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?