Hỏi về mạng máy tính

Kết nối mạng có giá trị MTU là 1500 bytes. Kích thước gói dữ liệu lớn nhất có thể truyền qua kết nối này là

A. 1400 bytes
B. 1480 bytes
C. 1500 bytes
D. 1600 bytes

Đáp án là C , ai có thể giải thích cho mình được không nhỉ?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?