Hỏi về mạng máy tính (phần mềm wireshark)

em đang học mạng máy tính có bài tập này không biết làm mong anh/chị giúp ạ ?
b,Chỉ ra quá trình bắt tay 3 bước của Client và Server để tạo kết nối truyền dữ liệu.|

thêm câu này nữa ạ : Chỉ ra quá trình bắt tay 3 bước của Client và Server để tạo kết nối ban đầu khi thực hiện truyền username và password.
a,

merged to the #1 post by noname00

Hi there,

Welcome to DNH!
Tớ nghĩ là vấn đề của cậu là không biết dùng wireshark. Cậu nên tìm hiểu cách sử dụng nó trước, thử tự giải quyết vấn đề của cậu, rồi quay lại đây nếu cậu có bất cứ thắc mắc thêm.
Cậu có thể đọc link này, hoặc đọc bất cứ tutorial/document của wireshark. Theo kinh nghiệm của tớ, tớ nghĩ tool đó không khó hiểu tới mức đó đâu :smiley:

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?