Hỏi về lộ trình học để trở thành .NET developer

Chào mọi người, em hiện tại là sinh viên năm 3, em có học và làm một project ASP.NET MVC cảm thấy khá thích và hứng thú. Em đã có các kiến thức cơ bản như C#, SQL Server, html,css , js , bootstrap. Mọi người cho em hỏi nếu muốn học chuyên sâu thì mình học .NET core và những gì ạ, em cảm ơn mọi người.

 • Design pattern.
 • Phân tích thiết kế hệ thống thông tin.
 • Bảo mật.
3 Likes

Đây là ý kiến của mình:

Cơ bản về .Net core:

 • Entity Framework core. Đặc biệt là về query, update related entities, lazy loading, eagerly Loading
 • SignalR
 • Background Task
 • Static File (Lưu, hiển thị ảnh, tải tập tin, …)
 • Dependency Injection

Nâng cao hơn 1 chút:

 • Identity Server 4
 • Data Protection
 • Caching
 • Logger & Analyzer

Architecture level:

 • Microservice architecture
 • RabbitMQ
 • Redis
 • gRPC

Còn những kiến thức dạng chung chung

 • Design pattern.
 • Phân tích thiết kế hệ thống thông tin.
 • Bảo mật.

thì bất kỳ làm ngôn ngữ nào cũng cần thiết.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?