Hỏi về lộ trình học backend c#

Dạ, sang năm em là sinh viên cuối năm 3 ạ. Mà trường cho sang năm thứ 5 mới đi thực tập thì em sợ trễ quá ạ. Em muốn theo backend .Net thì cần biết những gì vậy ạ, ở trường em đã được học về asp.net core mvc, entity framework, ado.net rồi ạ. Em muốn sang năm xin tự đi thực tập sớm thì cần ôn và biết những gì vậy ạ, hoặc là mọi người có lộ trình học nào không ạ. Em xin cảm ơn nhiều ạ


lượm từ reddit

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?