Hỏi về kinh nghiệm, công cụ khi làm bài tập nhóm database

Chào anh chị! kỳ này em có bài tập nhóm làm về csdl postgresql. Ac có thể có em xin ít kinh nghiệm và công cụ giúp việc code chung với nhau dễ dàng hơn không(Như kiểu là có một csdl ở máy nào đó và mọi người dùng máy khác cũng có thể truy cập vào sửa code và thay thay đổi các thứ ạ)? Em cảm ơn ạ.

Bạn tìm hiểu về git và github nhé.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?