Hỏi về khoá học Python/Machine Learning của FPT

Mọi người ai học khóa Python/Machine learning 2,5 tháng của FPT chưa cho e xin ít thông tin với?
FPT có hỗ trợ việc làm sau khi kết thúc khóa học không?
Em có background tốt, có biết lập trình python cơ bản, cũng học thêm ML trên mạng. Em đang đi làm mà muốn chuyển ngành làm việc, mọi người cho em xin lời khuyên với?

1 Like

Cái này bạn hỏi bên funix cũng dc mà.

Tự tin máu lửa lên bạn, thích thì học thôi, lương cũng tốt nữa.

1 Like

Mình tìm hiểu thấy Funix học online, mà cái này học offline. Mình cũng thấy 2 chương trình khác nhau, bên Funix dạy lâu hơn.

1 Like

À sorry mh nhầm tưởng b đang hỏi khoá bên funix @@

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?