Hỏi về kết quả của lệnh printf trong C

c

(Tuấn Đạt) #1
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char* argv[])
{
   printf("Goodbye") && printf("Cruel") || printf("World");
}

ae ơi sao run nó lại in ra GoodbyeCruel nhỉ mà ko in ra GoodbyeWorld?


(rogp10) #2

#1 && #2 || #3

Do && cao hơn || nên xét #1 && #2 trước. Ngoài ra printf trả về số byte nên không cần xét #3 nữa.


(Tuấn Đạt) #3

oki hiểu r. tks b nha^^


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?