Hỏi về hướng đi của dev app

em đang phân vân học react native hay flutter em thấy người ta bảo giờ thì nên học flutter và em có được thấy nói flutter tốt hơn react native và react native dead các thứ nhưng em xem các trang tuyển dụng thì thấy react native nhiều job còn flutter thì rất ít ạ ai có thể nói cho em biết là điểm mạnh và điểm yếu của 2 cái và cái nào có tương lai hơn đc k ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?