Hỏi về hàm scipy.optimize.minimize

Chào mọi người, cho em hỏi là trong thư viện scipy.optimize.minimize có thể viết một hàm cần tối ưu và gradient chung được không ạ. Ví dụ trong matlab có thể dùng hàm @fminunc, mỗi lần viết hàm tối ưu thì chỉ cần viết chung cost Function và gradient cùng 1 hàm. Còn trong thư viện minimize thì em phải tách 2 cái riêng, nhiều khi hơi bất tiện:


Nhờ mọi người chỉ giúp, em cảm ơn ạ!!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?