Hỏi về Framework SPA?

Dạ xin chào anh chị trong group . em đang muốn làm site SPA cơ mà đang thắc mắc là nên học reactjs , nextjs hay vue . Bởi vì em đang cần kết hợp giữa Server Side Rendering (PHP) + Client Side Rendering . Cụ thể em dùng php render HTML sau đó nhúng mã script build từ (reactjs , nextjs ,vue) vào . Thì cái nào trong 3 cái trên hỗ trợ ạ em xin cảm ơn

PHP + không biết gì về SPA thì bạn đọc về laravel cho dễ nhé

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?