Hỏi về Ebook, video tiếng việt của FL studio 12

Mọi người ơi, cho mình hỏi là trong nhóm mình ai có ebook hay video tiếng việt về hướng dẫn sử dụng về FL studio thì cho mình xin link tải với ạ, mình cảm ơn nhiều!

Lên Youtube search là ra thôi :smile:
Playlist

1 Like

Youtube “FL STUDIO by Image-line”: http://youtube.com/imageline

Cảm ơn bạn nhiều nha

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?