Hỏi về địa chỉ IP

networking
ip

(Phan Hoai Nam) #1

Mình xin hỏi,
Cho thiết bị là Router, Repeater, thiết bị A,B,C đều có thể kết nối không dây.
Tình huống:
Thiết bị A kết nối trực tiếp Router, Repeater thì repeat lại sóng của Router, thiết bị B,C kết nối wifi với repeater.
===> Vậy khi kiếm tra CLI trên Router thì sẽ thấy mấy thiết bị? (Xin mn giải thích các vấn đề liên quan luôn giúp với) - Thanks nhiều


(Trần Hoàn) #2

Access point khi sử dụng như một repeater đóng vai trò như 1 dây dẫn, không phải là một thiết bị mạng. Chỉ có 3 thiết bị là A, B, C


(Le Dinh Tuyen) #3

Tùy thuộc vào lập trình viên thôi bạn.
Bạn cũng cần nói rõ là bạn dùng CLI gì, router nào?
Nếu bạn show bảng ARP thì ra tất cả thiết bị đang kết nối đến Router, kể cả repeater.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?