Hỏi về công việc freelancer

freelancer
jobs

(Bill Jacky) #1

Anh em freelance rcho mình hỏi khi anh em nhận dự án ngoài thì có cần làm nhiều tài liệu giống với các dự án ở công ty không ạ khi bàn giao sản phẩm cho khách hàng hay chỉ cần mình tài liệu đặc tả thôi…


(Chien Dang) #2

Nó tùy vào quy mô của công việc bạn nhận chứ, với bạn là freelancer nhưng với khách hàng thì vẫn là bên nhận phần mềm, cần được bàn giao, cần có hướng dẫn sử dụng, đặc tả kỹ thuật/nghiệp vụ…


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?