Hỏi về config spring hibernate maven trong eclipse

em đang gặp vấn đề khi config mấy cái file pom, web.xml, class config hibernate gì đó nữa. nói thật là em không biết làm và cũng không hiểu cần làm n~ cồng việc gì. em xem google vs youtube thấy mỗi ông config theo 1 kiểu. anh chị hướng dẫn em config với ạ.
em cám ơn.

cái này tùy theo project mà config thôi bạn , thường trong các project spring nó sẽ cấu hình các bean trong các file config rồi sau đó inject nó vào các module , giờ thì có thể sử dụng thằng spring boot để nó auto cấu hình luôn hoặc cấu hình bằng anotation cho nó dễ …

em có 1 project mẫu cấu hình = file class thay cho mấy file .xml ấy ạ. nhưng em không hiểu cách cấu hình đó như nào. tức là kiểu cần làm n~ vc j trong class ấy ạ

Config bằng file .xml hay dùng annotation đều làm những việc tương tự nhau:

  • Khai báo bean
  • Class của bean
  • Id của bean
  • Properties của bean
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?