Hỏi về cơ hội nghề nghiệp ở Đà Nẵng


(Lê Phạm Minh Quân) #1

Xin chào mọi người.
Em hiện đang là sinh viên năm cuối đang học tại một trường đại học ở TP.HCM. Nhưng em không hợp TP.HCM.
Trong forum có ai đang làm việc ở Đà Nẵng, có thể chia sẻ về cơ hội nghề nghiệp đối với lập trình viên được không ạ?


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?