Hỏi về cấu hình hibernate

Các bác cho em hỏi cấu hình hibernate cảu em sai ở đâu sao nó bào lỗi này ạ

Bạn có thể up code UserDAO được không?

1 Like

Bạn thử xem solution trên StackOverflow này xem

1 Like

trong file userDao.java bạn comment (hoặc xoá) method setSessionFactory thử coi được không.

bác teamview đc không , em đang cấu hình bằng cahcs khác

T không xài team view. Bạn thử cách trên trước đã. Vì khi đã dùng annotation @Autowired thì instance sessionFactory sẽ được tạo ra, không cần set cho nó nữa.

1 Like

mình cầu hình kiểu khác rồi

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?