Hỏi về cách tìm việc fresher part-time

Em chào anh chị ạ, em là sinh viên vẫn còn phải học trên trường nhưng mong muốn tìm được một vị trí như fresher hoặc intern java mà chưa có kinh nghiệm tìm hiểu nên mạnh dạn lên đây hỏi các anh chị cho em một hướng đi với được không ạ

bạn lên ITViec, Topdev, vietnamwork, linkedin… hoặc lên facebook vào mấy group của IT HR tìm ( trong JD có ghi yêu cầu ). Cách nhanh nhất bạn show link github hoặc project của bạn ra đây mọi người mới tư vấn được. Một link duy nhất

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?