Hỏi về cách setup Visual Studio Code

visual-studio-code

(Duc Khai Tong) #1

Ai biết setup để code C++ trên VS Code teamview giúp em/mình với. Mình build toàn báo lỗi, ggl rồi vẫn k làm dc.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?