Hỏi về cách sắp xếp 1 file có dữ liệu lớn

Hôm bửa có đọc qua bài “IT Việt Nam đang đi trên 1 con đường lạ” (k biết có chính xác tên k nhưng k quan trọng)
Em có đọc câu hỏi “sắp xếp 1 file text có nhiều dòng, dung lượng 2Gb theo alphabet”
Mấy bác cho e hỏi cách giải quyết vấn đề này như nào ạ, vì e thấy dữ liệu nó khủng quá @@

Bạn có thể tham khảo ở đây

Ý tưởng là chia nhỏ file ra sau đó sort từng file rồi gom lại.
Tất nhiên là chậm hơn sort in memory rồi :smile::smile:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?