Hỏi về C# Extension (của OmniSharp) trong VS Code

Em gần đây mới bắt đầu sử dụng VS Code để học C# nhưng nhận thấy mấy chức năng của Extension như Go to Definiton,Thu gọn Code hay hiện số References… chỉ làm việc lúc mình vừa tạo Project đó bằng lệnh dotnet new console, còn những lần mở project tiếp theo thì các chức năng đó không chạy nữa, ai có kinh nghiệm về vụ này chỉ em với ạ
Em xin cảm ơn !!!
P/s: Em đã thử Change Project của Omnisharp trong Khung Nhập lệnh nhưng vẫn không được

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?