Hỏi về bài test intern .NET của nashtech

Bài test sẽ gồm những gì: tiếng anh, kiến thức chuyên môn, thuật toán ạ?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?