Hỏi về bài tập lập trình C

Chào mọi người em là newbie mới tập tành học lập trình C ạ
Mọi người có thể giúp em câu lập trình C này với, nhập mảng 1 chiều thì dễ r ạ, mà còn cái câu tính biểu thức em suy nghĩ mãi mà không biết được hướng đi, mong được mọi người giúp đỡ, gợi ý giải thuật thôi cũng được ạ…
Đề kêu không cho sử dụng hàm POW trong C
Em cảm ơn mọi người đã đọc qua topic này ạ

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

Không cho dùng hàm pow có sẵn thì tự chế ra hàm pow thôi.

Khi n là một số nguyên dương, a^n là tích của phép nhân n cơ số:
{\displaystyle a^{n}=\underbrace {a\times \dots \times a} _{n\,{\textrm {}}}.}

Bài này có thể tối ưu bằng quy hoạch động

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?