Hỏi về argument anchor của label trong thư viện Tkinter

Code em nó như ở dưới ạ. Phần anchor dù em để SW, SE v.v kiểu gì thì nó vẫn đứng 1 vị trí (cụ thể là đứng giữa sát phía trên). Mong các anh trong nghề giúp fix giúp ạ, em cảm ơn.

Thế bạn muốn nó như thế nào?


Bạn nên chép mã, chụp làm gì cho mất công.

3 Likes

phần anchor dù em đổi kiểu gì nó vẫn mãi ở một chỗ không thay đổi, em không biết tại sao.

anchor là neo (đính) vào một cạnh. Chỉ thấy tác dụng khi thay đổi kích thước cửa sổ chứa nó.

3 Likes

lằng nhằn quá @@, thôi em cứ place(x,y) cho lành, em cảm ơn bác

Cảm ơn cái *** bạn á. Đã giải quyết được gì đâu mà cảm với chả ơn. Tinh thần học hỏi kiểu gì vậy?
Ý định của mình cũng không chịu trình bày ra thì ai biết đường mà trả lời.

3 Likes

Em sorry bác, em tưởng câu hỏi của em đã trình bày ý định của bản thân rồi. Tại vì anchor có 1 chức năng duy nhất, nếu em hỏi về anchor thì chảng phải ý định của em đã rõ ràng sao?. Em cũng đã trình bày rõ ràng lỗi xảy ra. Cách giải thích của bác trên em không hiểu, nhưng em không muốn hỏi lại vì em đã tìm được giải pháp khác cho vấn đề của em và không muốn làm phiền bác ấy.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?