Hỏi tài liệu tìm hiểu về virus

Hiện tại thì em đang học môn nhập môn an toàn thông tin, trong đó có phần Virus. Em có tìm hiểu, tìm tại liệu nhưng đa số thì lại chung chung không chi tiết, cũng có lẽ một phần tiếng anh em không tốt lăm.
Nếu có ai biết thì giới thiệu giúp vài tài liệu, ebook tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này.

http://opensecuritytraining.info/Training.html
(Search malware)

6 Likes

bạn lên đây tìm nhé :v bạn gõ từ khóa site:website
doc.lagout.org
index-of.co.uk
index-of.es

bạn xem thêm mấy cái tutorials của ông kienmanowar nữa

1 Like

Em cảm ơn ? Nhiều cái rất hay !

Em cam ơn nhé. Quá trơi thứ em đang cân tim ?

Cám ơn chủ thớt và các Tiền bối đã reply…!!

mấy bạn có thể dùng trang này quét virus nhé (recommend):
virustotal.com

Có an toàn không bác…?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?