Hỏi quá trình để ra 1 web của C#

c-sharp

(Huy Nguyen Dang) #1

mọi người cho em hỏi ngoài .net core xong còn cần học javacrip với các angular hay nojs j thế thế ạ


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?