Hỏi giải pháp làm App Android

Chào mọi người.

Mình đang nghiên cứu làm app về tạo video từ tập hình ảnh, có các chủ đề, hiệu ứng, text…trên android. Giống app VivaVideo và VideoShow của TQ ấy. Mình đã nghiên cứu và tìm kiếm rất lâu nhưng chưa tìm ra được hướng làm thích hợp.
Bạn nào đã làm app kiểu này hoặc biết hướng làm thì chỉ giúp mình với. Mình cảm ơn!

Mình nghĩ nó như dạng slide show ấy nhĩ. Nhưng mà nó chuyển ảnh nhanh hơn :v.
Hiệu ứng thì tìm kiếm hiệu ứng. bla blaaaaa

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?