Hỏi công thức tìm khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

Bác nào cho em xin công thức tính khoảng cách từ điểm M(a,b) đến đường thẳng đi qua 2 điểm X(c,d) và Y(e,f) với
Lâu không động đến toán cấp 2 lú luôn rồi

Cậu lẽ ra có thể google vấn đề này trong 1s mà @tieudattai :expressionless:

2 Likes

lú thì học lại, lên đây hỏi có hết lú không, mở sách giáo khoa ra mà coi lại

4 Likes

tính lười xíu mà ko đc. huhu

https://daynhauhoc.com/faq

Các chủ đề có nội dung sau sẽ bị khóa khi được đăng lên DNH:

  • Chủ đề cơ bản có thể dễ dàng tra cứu thông qua Google. (Chủ đề chỉ có thể tra cứu bằng tiếng nước ngoài sẽ được xem xét)
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?