Hỏi cách tính căn bậc n trong python

python
python3

(Black) #1

Em tính căn bậc 3 của 1000 như sau: 1000**(1/3) nhưng nó lại trả về kết quả là 9.99999999…Ai có cách nào tính căn nào khác cho nó ra kết quả đúng không ạ.


(rogp10) #2

Làm tròn lên hai chữ số thập phân :smiley:


(Black) #3

Nhưng sao em tính 8**(1/3) với 27**(1/3) nó lại vẫn đúng nhỉ.


(Lộc Trần) #4

bac thu xem cai nay xem sao
https://docs.python.org/2/tutorial/floatingpoint.html


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?