Hỏi cách tìm căn bậc n của một số

c++

(Ron Einstein) #1

đề cho hai số N và M
trong đó N là một số mũ của một số A nào đó và A^N = M ;
tìm A;
bài này hay còn có tên khác trong các tài liệu em thấy là Nth root of a number;
em thắc mắc là em giải theo cách căn bậc N của một số để tìm a mà sao lại không ra kết quả ạ
A = pow(M , (1,0 / N));
tất cả em đều đã quy về kiểu double hết mà vẫn không ra ạ ai biết xin giúp em với ạ


(Đặng Huỳnh Anh) #2

Bạn có rebuild lại file C chưa? Chứ mình làm vẫn ra kết quả đúng mà ta?


(Ron Einstein) #3

em làm bằng c++ ạ làm mà không ra đặc biệt là ở các bộ test số lớn


(rogp10) #4

có khi là do chỗ này phải là 1.0, dấu phẩy nó hiểu thành 1,0 == 0.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?