Hỏi cách tạo giao diện của carbon.now.sh trên VS code hoặc webstorm

e chào mọi người e thấy cái giao diện này của carbon rất dễ nhìn mà lại đẹp, mà ko biết cách add vào VS code hay webstorm, mọi người biết cách nào ko ạ?

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=therobut.theme-setim

3 Likes

Anh thì xưa giờ xài mỗi One Dark / One Dark Pro cho VS Code, PhpStorm.
Không biết có ai như mình không? :smiley:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?