Hỏi cách lập trình ứng dụng cho windows

E không biết là lập trình ứng dụng cho windows như Quản Lý Chi Tiêu, Quản Lý Kho Hàng,… thì dùng ngôn ngữ nào và các bước làm như thế nào. anh chị nào biết thì bảo cho e với đc ko ạ.
e cảm ơn. :hankey:

Lập trình windows thì C# đi :trollface: :running:

3 Likes

Đầu tiên chú em nên tìm hiểu C, C++, C# sau đó học cách thao tác với các gói framework giao diện như gtk v.v… :smiley: đại khái là vậy. Trên DNH đã có các tut cơ bản rồi đó :smiley:

3 Likes

Có nhiều cách.

  1. Sử dụng các framework cross-platform: Gtk+, Qt+, wxWidgets, Ultimate++…
  2. Sử dụng nền tảng Windows cung cấp sẵn: Win32 API, MFC, C++.NET (CLR)…
  3. Sử dụng Borland API for Windows App development.

Đấy là một vài ví dụ cho C, C++ nhé.

Còn ngoài ra thì:

  1. C# (.NET Framework), WPF
  2. MS Visual Basic
  3. Borland Delphi
  4. Java (SE), Java Spring…

còn nhiều lắm, ví dụ thế thôi :smile:

3 Likes

hình như bạn e dùng winform.
a có biết cái này ko ạ?

Winform là C++.NET (CLR) đấy. Nhưng anh khuyên là nên dùng C# chứ đừng dùng C++.NET. Bởi vì C# chuyên dụng hơn. Học thêm ngôn ngữ mới.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?