Hỏi cách khắc phục lỗi không thể debug đc


mình debug thì bị như này ,ai biết giúp với

Lỗi che mất code rồi bạn


bại biết giúp mình với

Mình cũng không rõ, bạn copy code qua cho mình thử xem

#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
int main(){
  int n;
  float x;
  cout << "Nhap x ,n :";
  cin >> x >> n;
  int i=1;
  float s=0;
  float giaithua=1;
  while (i<=n){
    giaithua=giaithua*i;
    s=s+pow(x,i)/giaithua;
    i++;
  }
  cout << "Tong la :" << s;
  return 0;
}

À mình đọc nhầm, vs code của bạn có vấn đề, bạn xem lại file task.json nha :v


code mình chạy vẫn đc
nhưng debug thì nó mới bị lỗi

Nếu tớ không nhầm, cậu config debugger sai. Tớ thấy cậu đang gọi tới g++ để debug :smile:
Cậu cần gdb hoặc Visual Studio Windows Debugger để có thể debug được.

Thử làm theo hướng dẫn này nhé:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?