Hỏi cách khắc phục lỗi "has stopped" khi lập trình android với máy ảo genymotion

Mình mới học code mấy vài dòng đơn giản mà bị lỗi này chán quá. Lần đầu thì chạy được nhưng sau khi chỉnh ABD trong genymotion thì toàn bị lỗi này. Mọi người chỉ giúp mình cách khắc phục với ạ.

Logcat please, đừng post lỗi ABC has stopped nữa, nó không phải là lỗi đâu, chỉ là kết quả xảy ra khi có lỗi thôi

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?